Our own books:
local history
fireplaces
songs- and lyrics


Price: 348,- nkr + shipping charges

Yes, I would like to order via Email, or
Yes, I have a PayPal account
Yes, I would like a PayPal account

Reports
Governmental doc,
magazines,
newspaper production
brochures and
educational.

The Geving
& Lonson
story and families.
Book 96 pages, hard bound.
To be printed in May 2003!

Author L&L Stokke

Yes, I am interested

Yes, I am interested

Furuset

Fireplaces
Søndre Langaara
(Both out of print, sorry.)

Price: 369,- nkr + shipping charges

Yes, I would like to order via Email, or
Yes, I have a PayPal account
Yes, I would like a PayPal account

«AnnaKristina»
–DYRAFJELD
Nordmørs-jakta fra 1889
Èn jakt – to navn – mange liv.
av Toril Grande, Anders Slembe m.fl.

The story of the Norwegian jakt of 1889.

Press for English text >>>> •

Her history of restauration, origin and historical environs & Rigging and sailing.
Summaries in English.

Fra én- til tomaster,
som ribbet lastebåt,
nå, igjen, under seil!

Dette er også historien om Hans van de Voorens kjærlige gjenoppbygging av skuta, seilaser og bevaringsinnsats i med- og motbør.

140 000 nautiske mil, i storm og stille. Fra Tasmania til Svalbard.

Nå, for framtida, Norges eneste skoleskip. Ved
Sollerudstranda skole.
Riksantikvaren har bestemt at fartøyet er verneverdig — et flytende, nasjonalt kulturminne.

Hans van de Vooren “Anna Kristina”s redningsmann, kom som en frisk vind inn i norsk fartøyvern i 1973.
Han ønsket å finne ei norsk skute til å seile jorda rundt med.

Begeistret over norsk natur og gamle norske jakter, ble familien boende i Nord-Norge og på Vestlandet.
De reddet to jakter, “Anna Rosa” og “Anna Kristina”. Under det krevende arbeid samlet Hans verdifull kunnskap fra sjøfolk med fartstid ombord på jakter og galeaser på begynnelsen av 1900-tallet.

Med stor flid fikk van de Voorens forvandlet lastefartøyene til vakre, seilende jakter.

De tok gjester med på spennende seilaser over Nordsjøen til Shetland og Orknøyene — nordover langs kysten og til Svalbard — over Atlanterhavet og videre til Sør-Afrika og Australia.

I fem år gikk “Anna Kristina” i chartertrafikk på Kanariøyene, før hun deltok i regatta på de store amerikanske sjøene i 1998.

Jon Warhuus
tok et grep i 1999, samlet gode krefter til et stort, felles løft og fikk den 110 år gamle jakta, “Anna Kristina”, hjem til Norge.

Bejublet og berømt i det internasjonale seilskutemiljøet, skulle skuta hjem! Ikke bare skaffet Jon penger til kjøpet, men også til en svært omfattende restaurering.

Med hjemmehavn i Oslo er det tidligere lastefartøyet nå, under sitt gamle navn “Dyrafjeld”, skoleskip for interesserte elever ved Sollerudstranda skole. Internasjonale sommerseilaser med utvekslingselever fra andre skoler og land arrangeres hver sommer.